กีฬาศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์สัมพันธ์ (กล้วยไม้เกมส์) ครั้งที่ 9

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ได้เข้าร่วมโครงการกีฬาศึกษาฯ-ครุศาสตร์สัมพันธ์ (กล้วยไม้เกมส์) ครั้งที่ 9

ระหว่างวันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบัน

โดยเน้นให้นิสิตมีความสามัคคี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา เเก่นิสิต/นักศึกษาวิชาชีพครู 

** ควบคุมและดูแลโดยสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ **

   


Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301