ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

จำนวน 1 อัตรา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ฉบับลงวันที่ 17

มกราคม พ.ศ. 2563 ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งเลขที่ 554 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท นั้น บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้

สมัครแล้ว และขอประกาศรายชื่อมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศ

https://resume.psu.ac.th/

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301