ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมประกวดหนังสั้น ในวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2564

ขอเชิญนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประกวด หนังสั้น ใน concept "ครูเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์"

ในโครงการวันครู คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2564 

สามารถสมัครและส่งผลงาน ได้ที่ QR Code ที่ปรากฏ 

หรือ clicklink >> https://forms.gle/k5TNgmS9XoeiBPJD6

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์

e-mail : eduactivity2018@gmail.com tel.086-4892965


Back