เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการอุดศึกษา เลขที่อัตรา 554 (ครั้งที่ 2)

              ตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการอุดศึกษา เลขที่อัตรา 554 (ครั้งที่ 2) ฉบับลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2563  รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

             ในการนี้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเรียนมายังผู้ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการอุดศึกษา เลขที่อัตรา 554 (ครั้งที่ 2) ทุกท่านเพื่อขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ ดังนี้

                              วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563

                                 เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบข้อเขียน

                              สถานที่สอบ   ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 49

                                   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ 

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301