ผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 554

                   ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 554 นั้น

                   บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่

เลขที่นั่งสอบ

                    ชื่อ -

สกุล

1

002

นางสาวคอลีเปาะ

อาแว

2

007

นางสาวสูไรดา

ดอเฮ็ง

3

008

นางสาวสุตมัย

ณ สงขลา

4

035

นายเนติวัฒน์

รัตนวรรณ์

5

036

นางสาวปวีทิพย์

ทองศรีสุข

6

040

นายอาดัม

ไกรสุทรังค์

          จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ และจะประกาศผลสอบภายในวันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2563

เอกสารแนบ ไฟล์ประกาศ

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301