รับสมัครนักศึกษาตัวอย่าง ในวันครูประจำปีพุทธศักราช 2564

รับสมัครนักศึกษาตัวอย่าง ในวันครูประจำปีพุทธศักราช 2564

สามารถ download แบบฟอร์ม โดยมีรายละเอียดแจ้งเพื่อทำความเข้าใจใน file

ดังกล่าว https://bit.ly/2JqnBe9

ส่งผลงานและ upload file ผ่าน 

https://forms.gle/FpS4oYtdoRrn9yx19

**ภายในศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2563 ปิดรับสมัครในระบบเวลา 15.30 น.**

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301