ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้คณะ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 554

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้คณะ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

ตำแหน่งเลขที่ 554

………………………………………..

                   ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 554 ไปแล้ว นั้น

                   บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

                   1. นางสาวปวีทิพย์ ทองศรีสุข         สอบได้ลำดับที่ 1

                   2. นางสาวสูไรดา ดอเฮ็ง               สอบได้ลำดับที่ 2 สำรองอันดับที่ 1

                   3. นางสาวคอลีเปาะ อาแว            สอบได้ลำดับที่ 3 สำรองอันดับที่ 2

                   จึงขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอันดับที่ 1 ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่ สำนักงานบริหารคณะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันและเวลาทำการ เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

                    ประกาศ   ณ   วันที่  9 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301