รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 20 อัตรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ปฏิบัติงาน ณ ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จำนวน 20 อัตรา ดังนี้

                  1) ประชาชนทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

                  2) บัณฑิตจบใหม่(ไม่เกิน 3 ปี ) จำนวน 10 อัตรา

                  3) นักศึกษา/ผู้ที่กำลังศึกษา จำนวน 5 อัตรา

                  รายละเอียดดังเอกสารแนบ

download  ประกาศรับสมัคร

download  แบบฟอร์มใบสมัคร

download  แบบฟอร์มหนังสือรับรอง

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301