TCAS 64 เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564

คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ดังนี้
รอบที่ 1
1. โครงการรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬาฯ
ดูรายละเอียด : https://bit.ly/3b4Mx69
2. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ดูรายละเอียด : https://bit.ly/3rR3iYv
3. โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ
ดูรายละเอียด : https://bit.ly/3rLlK4V
4. โครงการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ "สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว"
ดูรายละเอียด : https://bit.ly/2LjiXiF
5. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
ดูรายละเอียด : https://bit.ly/38WMruS
6. โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (นักเรียนในโครงการ)


รอบที่ 2
1. โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้
ดูรายละเอียด : https://bit.ly/2JFSgEb
2. โครงการ วมว.
3. โครงการ สอวน.


รอบที่ 3
1. โครงการรับตรงร่วมกัน (Admission 1)
ดูรายละเอียด : https://bit.ly/38bwwtl
2. โครงการรับกลางร่วมกัน (Admission 2)
ดูรายละเอียด : https://bit.ly/38bwwtl

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301