พิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์ และสำนักงานศึกษาธิการ จ.ปัตตานี

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ.2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำโดย รองศาสตราจารย์ อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้ลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมีนายโชคดี ศรัทธาการ ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นตัวแทนในการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ณ ห้อง Co - Working Space คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดในการพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา โดยการร่วมมือกันกำหนดโควตา และเงินทุนสำหรับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ให้ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีและพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมทางวิชาการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาผ่านคณะกรรมการ อาจารย์พี่เลี้ยง และการทำงานวิจัยร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลสัมฤทธิ์ให้เกิดความร่วมมือ และคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพและยกระดับการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีต่อไป

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

ติดตามข่าวสารจากเรา