ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิ์ ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิ์ ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 คลิกที่นี่ดูรายชื่อ

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301