ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าสอบ ในโครงการรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แขนงวิชาพลศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าสอบ ในโครงการรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แขนงวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2564

 คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อ

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301