ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบในโครงการต่างๆ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบในโครงการต่างๆ ดังนี้

1.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คลิกดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบ


2.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบในโครงการรับสมัครนักเรียน ที่มีความสามารถทางการกีฬาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แขนงวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)

คลิกดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบ


3.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

คลิกดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบ


4.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2564

คลิกดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบ


5.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบโครงการรับนักศึกษา มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีผลงาน "สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว" เข้าศึกษาต่อโควตาพิเศษ ระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564

คลิกดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบ 


Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

ติดตามข่าวสารจากเรา