นิทรรศการศิลปนิพนธ์
The Secret Art : ความลับแห่งศิลปะ


      แขนงวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ The Secret Art : ความลับแห่งศิลปะ ในระหว่างวันที่ 10 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอศิลป์วัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นการนําองค์ความรู้ที่ได้ ศึกษามาตลอดระยะเวลา 4 ปี มาใช้ถ่ายทอดผลงานศิลปะ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก เรื่องราวที่นักศึกษาได้ศึกษามา ถ่ายทอดผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่งานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานการออกแบบ และสื่อผสมซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสร้างสรรค์ผลงาน ทางศิลปะด้วยเทคนิควิธีการที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ระหว่างนักศึกษา และคณาจารย์อีกด้วย

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

ติดตามข่าวสารจากเรา