ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564
ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 ณ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564 "วิจัยและนวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด -19 Research snd Social Innovations in the Post COVID-19 Era ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 ณ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา

คลิกอ่านรายละเอียด
http://conference2021.tsu.ac.th/

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301