นศ.คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจากเอกอัครราชทูตสตรีประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และประเทศนอร์เวย์

โครงการ Ambassador For A Day จากหัวข้อ the “Ambassador for A Day” contest จัดโดยเครือข่ายเอกอัครราชทูต และผู้นำสตรีขององค์กรประชาชาติในประเทศไทย นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ได้รับรางวัล 2 คนโดยการคัดเลือกจากเอกอัครราชทูตสตรี 11 ประเทศ เนื่องในวันสตรีสากล ได้แก่
1. นางสาวศิระประภา แสนเสนาะ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปี 5 ได้รับคัดเลือกจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หัวข้อ social issue affecting women and girls in school
2. นางสาวฮัซวานี อารง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 ได้รับการคัดเลือกจากประเทศนอร์เวย์ให้เป็น : The Winner ในการประกวดคลิปวีดิโอภาษาอังกฤษ เรื่อง “ Single Mom”Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

ติดตามข่าวสารจากเรา