นศ.คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดเรียงความหัวข้อ สันติสุขชายเเดนใต้ในความคิด..

      นายมะรอวี เจ๊ะอุมา นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเรียงความภายใต้หัวข้อ "สันติสุขชายเเดนใต้ในความคิดของฉัน" ระดับอุดมศึกษาจัดโดย คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายเเดนภาคใต้ สำนักงานสภาความมั่นคงเเห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล จ.กรุงเทพมหานคร เข้ารับรางวัลโล่เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรีเเละทุนการศึกษาในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมภูมิวิทยาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีพลเอก วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานมอบรางวัล


Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

ติดตามข่าวสารจากเรา