คณาจารย์ และบุคลากรคณะฯ ได้ร่วมสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรคณะฯ ได้ร่วมสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยมีกิจกรรม การสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวคณาจารย์ผู้อาวุโส เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม อันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไป ณ บริเวณหน้ามุข อาคาร10 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คลิกดูภาพเพิ่มเติม>>

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

ติดตามข่าวสารจากเรา