ทุนการศึกษารัฐบาลมณฑลเจียงซู-กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลมณฑลเจียงซู-กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (LMC-Jiangsu Scholarship) ประจำปี ค.ศ. 2021 จำนวน 2 ทุน สำหรับนักศึกษาหรือบุคลากรจากมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิก Lancang-Mekong countries (LMC) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยในมณฑลเจียงซู โดยทุนการศึกษาฯ ดังกล่าว ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายรายเดือน รวม 70,000 หยวน ต่อปีการศึกษา ระยะเวลา 2-3 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม http://edoc.psu.ac.th/pdoc.aspx?id=FaEELVxXzZKonTDqCZ5p

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301