Loading...

การเลื่อนสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา (อัตราเลขที่ 555 558 559)

Post by นายบุรินทร์ สหะวิริยะ | 14 May 2021


ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง การเลื่อนสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา (อัตราเลขที่ 555 558 559)

รายละเอียดการสอบคัดเลือก เดิม

รายละเอียดการสอบคัดเลือก ใหม่

กำหนดการสอบ

วันที่  14 พฤษภาคม 2564

 

กำหนดการสอบ

วันที่  8 มิถุนายน 2564

เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 
ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศ ที่นี่