การเลื่อนสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา (อัตราเลขที่ 555 558 559)

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง การเลื่อนสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา (อัตราเลขที่ 555 558 559)

รายละเอียดการสอบคัดเลือก เดิม

รายละเอียดการสอบคัดเลือก ใหม่

กำหนดการสอบ

วันที่  14 พฤษภาคม 2564

 

กำหนดการสอบ

วันที่  8 มิถุนายน 2564

เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 
Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301