ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่อัตรา 555 / 558 / 559

หน่งเลขที่ 555 / 558 / 559 นั้น

                        บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 555 / 558 / 559   ดังนี้

                                      1. ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งเลขที่ 555 (ดาวน์โหลด)

                                      2. ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งเลขที่ 558 (ดาวน์โหลด)

                                      3. ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งเลขที่ 559 (ดาวน์โหลด)

            จึงขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก อันดับที่ 1 ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่ สำนักงานบริหารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันและเวลาทำการ เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
  • CV (Thai Ver.)
  • CV (Eng Ver.)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301