โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564

ฝ่ายบัณฑิต นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์  มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกว่า 100 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์กล่าวให้โอวาท และกล่าวต้อนรับและแนะนำหน่วยบัณฑิต จาก อาจารย์ ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ และการแนะนำคู่มือนักศึกษาและข้อควรรู้สำหรับนักศึกษาใหม่ โดย นายบูคอรีย์ แก้วกับทอง หัวหน้างานบริการการศึกษา นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์ บรรยายในหัวข้อ ความสมดุลระหว่างกาย...ใจ สู่ความสำเร็จในการเรียน และ อาจารย์ ดร.วรลักษณ์ ชูกำเนิด บรรยายในหัวข้อ เส้นทางสู่ความสำเร็จอของมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตร์ เพื่อสร้างความพร้อมในการเรียนแก่นักศึกษาใหม่

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่เพจคณะ

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301