การประกวดนวัตกรรมของบุคลากรสายสนับสนุน
EDU Innovation Fair#1

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดประกวดนวัตกรรมของบุคลากรสายสนับสนุน (EDU Innovation Fair#1) เพื่อการพัฒนางานของตนเอง และพัฒนาคณะให้มีกระบวนการทำงานที่กระชับและลดขั้นตอนการทำงาน โดยมีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 10 ผลงาน แบ่งเป็น ด้านกระบวนการทำงาน ด้านสิ่งประดิษฐ์และด้านแนวคิด

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301