โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ
"ดูแลใจด้วยศิลปะในยุค Work From Home"

      วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 แขนงวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ "ดูแลใจด้วยศิลปะในยุค Work From Home" โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำความรู้ทางศิลปะมาช่วยเยียวยาและดูแลจิตใจได้อย่างเป็นระบบโดยการใช้ทักษะและเครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยให้รับมือกับสภาวะทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นายแพทย์มัซลัน ตะเระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธารโต, 
คุณพาฝัน สิงห์สุวรรณ (ครูพาฝัน) ศิลปิน/ครูสอนศิลปะ/ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ 
และคุณพรไพลิน ต้นเจริญ (ครูทราย) นักศิลปะบำบัด
เป็นผู้ให้ความรู้ในโครงการสัมมนาในครั้งนี้ โดยสัมมนาผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom

 

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301