การประชุมวิชาการระดับชาติ ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564

 

The 1st Teacher Education Conference (TEC) 2021 “Teaching, Learning, and Innovation in Time of Changes”
 
ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564
 
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ
 
Deadline submission: 24 กันยายน 2564
.
.
=========================
 
=========================
 
ติดต่อสอบถาม: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
หมายเลขโทรศัพท์: 088-7925099 คุณภคินี ชะณีทอง
Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301