โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ
(Induction Period) รุ่น 5

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในฐานะประธานเครือข่ายสถาบันผลิตครูในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา และวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ ได้กำหนดจัดโครงการ พัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่น 5  (บรรจุปี พ.ศ.2563) เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาในระบบออนไลน์ 


Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301