ประกวดราคา จัดทำหนังสือนิทาน AR Book จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา จัดทำหนังสือนิทาน AR Book จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีเอกสารประกอบ ดังนี้

1. ประกาศประกวดราคาซื้อ รายการ จัดทำหนังสือนิทาน AR Book
    Download file
2. เปิดเผยราคากลาง
    Download file
3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
    Download file1
    Download file2

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
  • CV (Thai Ver.)
  • CV (Eng Ver.)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301