พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลบุคลากรดีเด่น
อาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่น ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลบุคลากรดีเด่น
อาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่น ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565 ณ ห้องแคแสด ชั้น 2 อาคาร10 คณะศึกษาศาสตร์ 

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
  • CV (Thai Ver.)
  • CV (Eng Ver.)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301