กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลสาธิตขอเรียนเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน
ในวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2556 ณ หอประชุมใหญ่สำนักงานอธิการบดี  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

                             -  ระดับชั้นบริบาล - อนุบาล 3            ช่วงเช้าเวลา    08.30 - 11.30 น.
                             -  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6      ช่วงบ่ายเวลา   13.00 - 15.30  น. 


Back