ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่อัตรา 2881

                   ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่อัตรา 2881 และได้ดำเนินการสอบเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 17 พ.ย.57  รายละเอียดดังประกาศแนบ

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back