ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่อัตรา 1424 (เพิ่มเติม)

                ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่อัตรา 1424  ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 นั้น ในการนี้ขอประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดดังประกาศแนบ

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back