กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และรายละเอียดการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป เลขที่อัตรา 0082

                         คณะศึกษาศาสตร์ขอเลื่อนกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และรายละเอียดการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป เลขที่อัตรา 0082 เป็นวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00น.

Back