เลื่อนกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป เลขที่อัตรา 0082

              คณะศึกษาศาสตร์ขอเลื่อนกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป เลขที่อัตรา 0082 จากวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันที่ 3 ธันวาคม 2557

Back