ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป เลขที่อัตรา 0082

                       ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป เลขที่อัตรา 0082 ซึ่งสิ้นสุดการรับสมัครเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ในการนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ (รายละเอียดังประกาศแนบ)

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back