ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่อัตรา 1424

                ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่อัตรา 1424  และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 นั้น ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back