ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ครู (คณิตศาสตร์)

          ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ครู (คณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดโรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น

         บัดนี้คณะศึกษาศาสตร์ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ครู

ตามประกาศดังแนบ   คลิกเพื่อดูประกาศ ที่นี่

Back