ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ด้านภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา

                     ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่อัตรา 1424 ปฏิบัติงานสังกัดโรงเรียนสาธิตฯ และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสื้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 นั้น ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จึงขอขยายเวลารับสมัครต่อไป (รายละเอียดดังประกาศแนบ)

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back