ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคทฤษฎี เพื่อเข้ารับการสอนภาคปฏิบัติ บรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป

  คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคทฤษฎี เพื่อเข้ารับการสอนภาคปฏิบัติ บรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป

คลิ๊กเพื่อดูประกาศ

Back