ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่อัตรา 2781

                      ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  มีความประสงค์ขอประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์  เลขที่อัตรา 2781  ปฏบัติงานสังกัดภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว รายละเอียดดังประกาศแนบ

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back