ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ (ด้านภาษามลายู) เลขที่อัตรา 0383

               คณะศึกษาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ (ด้านภาษามลายู) เลขที่อัตรา 0383 รายละเอียดดังประกาศแนบ

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back