รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ด้านจิตวิทยา) เลขที่อัตรา 2781

                       ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ด้านจิตวิทยา) เลขที่อัตรา 2781 ซึ่งได้สิ้นสุดการรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดการสอบคัดเลือก รายละเอียดดังประกาศแนบ

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back