ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ด้านภาษาอังกฤษ) เลขที่อัตรา 1424

                              ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ด้านภาษาอังกฤษ) เลขที่อัตรา 1424 ซึ่งสิ้นสุดการรับสมัครไปเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก รายละเอียดังประกาศแนบ

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back