ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 2910

                       ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 2910 เพื่อปฏิบัติงานสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ นั้น

                       ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 2910 ซึ่งได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 3  เมษายน  2558  ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back