ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ด้านศิลปศึกษา)

                           ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ด้านศิลปศึกษา) เลขที่อัตรา 2552 และได้สิ้นสุดการรับสมัครเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ในการนี้คณะศึกษาศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก (รายละเอียดดังประกาศแนบ)

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back