แบบลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งไปกับครู | Run With Teachers


อ่านทำความเข้าใจ! ผู้สมัครควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนกดปุ่ม "ลงทะเบียนสมัคร" เพราะหลังจากกดปุ่ม "ลงทะเบียนสมัคร"แล้วผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลการสมัคร หรือเข้าไปสมัครซ้ำผ่านทาง website ได้อีก

Student (ราคา 50 บาท)
Fun Run 6 Km. (ราคา 300 บาท)
Mini Marathon 11.5 Km. (ราคา 350 บาท)
VIP (ราคา 1,000 บาท)
รับเสื้อที่ระลึก (จัดส่งทางไปรษณีย์ ราคา 300 บาท)หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่ใช้ในการสมัคร ข้อมูลนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้.