สารสนเทศสำหรับนักศึกษา

 • Manual

คู่มือการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

 • หลักสูตร 4 ปี/ 5 ปี
 • SIS
 • LMS (VC)

ระบบห้องเรียนเสมือน

 • Intranet

ระบบ Intranet

 • MIS-center

ระบบ MIS-center

 • E-Mail

ระบบ E-mail นักศึกษา

 • Calendar

ปฏิทินการศึกษา

 • Registration Office

งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

 • Rule

ระเบียบมหาวิทยาลัย

 • DSA

กองกิจการนักศึกษา

 • Library

ห้องสมุดจอห์นเอฟฯ


ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • 073-331301
 • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


 • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
 • CV (Thai Ver.)
 • CV (Eng Ver.)
 • ekkarin.s@psu.ac.th
 • 089-811-4814, 073-331301