หลักการและเหตุผล

       คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการ “Tist Run วิ่งทะลุเฟรม ครั้งที่ 1” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่เรียนดีแต่ขาดแคลทุนทรัพย์ รวมถึงเป็นทุนสำหรับจัดสร้างแลนด์มาร์คเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานี และต้องการให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง กิจกรรมการเดิน-วิ่ง นอกจากจะทำให้สุขภาพกายและจิตแข็งแรงแล้วยังถือว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมคือผู้นำการรณรงค์การออกกำลังกายที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมสืบไปขั้นตอนการสมัคร

สามารถเดินทางไปสมัครได้ที่
#จังหวัดปัตตานี
1. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
2. ร้านกาแฟชาวดอย สาขาหน้า ม.อ.ปัตตานี
#จังหวัดนราธิวาส
1. De' Lapae Art space (ในร้านกาแฟ)
#จังหวัดยะลา
1. ร้าน โอ.เค.คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส (ตรงข้ามวิทยาลัยเทคนิคยะลา)
2. ร้าน Living Room (ตรงข้ามโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์)
ส่วนท่านที่ไม่สะดวกมาสมัครด้วยตนเองสามารถสมัครออนไลน์ได้ทางลิ้งค์นี้ครับ :
 ปิดลงทะเบียนสมัครวิ่ง (ออนไลน์)

ไม่อยากให้นักวิ่งทุกท่านพลาด เพราะเป้าหมายของเรา คือ “งานวิ่งที่ดีที่สุดงานนึงในจังหวัดชายแดนภาคใต้”
ติสท์รัน วิ่งทะลุเฟรม รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
วิ่งวันที่ 31 มีนาคม 2562
สำหรับเสื้อสามารถรับได้วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2562 ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ส่วนท่านที่ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ทางทีมงานจะดำเนินการจัดส่งให้ก่อนวันวิ่ง 1 สัปดาห์ครับ

 ติดต่อเรา


   สอบถามโทร. พี่น้ำผึ้ง 093-5592645, พี่แมค 096-2655429, พี่เจ๋ง 083-5121518 | Facebook::  www.facebook.com/TistRun | WebSite:  http://edu.psu.ac.th/tistrun
 ที่อยู่ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000