Faculty of Education

Faculty of Education, Prince of Songkla University

VISION

วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำในการผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์สู่การเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน
Leading institution for creative teacher professional nurturing and development aiming at national and ASEAN recognitions

CULTURE

Our Soul is for the Benefit of Mankind

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

0
สาขาวิชาทั้งหมด
0 ,742
นักศึกษาปริญญาตรี
0
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

MOU

เรามีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั่วโลก

โดยมีความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็ง ร่วมกับ 20 มหาวิทยาลัย

OUR

PROGRAMS

หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด

หลักสูตร

ปริญญาตรี

หลักสูตร

ปริญญาโท

หลักสูตร

ปริญญาเอก

EDU GIFT

คณะศึกษาศาสตร์

EDU NEWS

ข่าวสาร ของคณะศึกษาศาสตร์
รูปแบนเนอร์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้  
ลงข่าวหน้าเว็ป
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ GET READY TO BE INNOVATOR การสัมมนาสร้างอนาคตนวัตกร เพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้วยเครื่องมือวิจัยในยุคดิจิทัล
 (4)
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านงานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษา

EDU EVENTS

ข่าวสาร ของคณะศึกษาศาสตร์
(62)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บุคลากรสายอำนวยการ
เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจำปี 2567 “พัฒนาองค์กร (Organization) เพื่อสมรรถนะคนทำงาน” ระหว่างวันที่ 27-29...
(48)
PSU-TPSF สัญจร 2024
ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม.. PSU-TPSF สัญจร 2024 วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.30 –...
(50)
ค่ายครู ม.อ. “ค่ายหักไม้เรียว ครั้งที่ 4”
ในวันที่ 20-23 เมษายน 2567 นี้ เรือของพวกเรา จะพาเหล่าน้องค่ายไปผจญภัยกันที่ไหนบ้าง น้อง ๆ สามารถดูกำหนดการณ์ด้านล่างนี้ได้เลย ติดต่อข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เพจ...

EDU TV

สื่อการเรียนรู้ ของคณะศึกษาศาสตร์

สายตรงคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์