Loading...

หลักสูตรที่เปิดสอน

Image

ปริญญาตรี

Image

ปริญญาโท

Image

ปริญญาเอก

EDU NEWS Hilight

รวมข่าวโดดเด่นของคณะมาไว้ที่นี่ที่เดียว

NEWS

รวมข่าวสารต่างๆ ของคณะมาไว้ที่นี่ที่เดียว

Beginners

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการรับนักเรียนกลุ่มสวัสดิการบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2567
แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม พ.ศ.2566
ขอเชิญทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ด้วยการใช้ตราสัญลักษณ์ 55 ปี
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง (AR) สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 (รุ่นที่ 1 วันที่ 18-19 ก.พ. 66)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1/2)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการ 5 วิทย์ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1/2)
ขอเชิญชวน..ส่งผลงานพิจราณาคัดเลือก นักบริหารศึกษาดีเด่น ประจำปี2566
ประกาศรายชื่อรับมอบของขวัญปีใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี2566
For pregnant

ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา (ปฎบัติงานด้านฝ่ายพัฒนานักศึกษา)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 4309
ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง คนสวน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ครู (ชาวต่างประเทศ)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติ พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา อัตราเลขที่ 3140
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 4309
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาการบริหารการศึกษา อัตราเลขที่ 4296
Healthy back

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคา จัดทำหนังสือนิทาน AR Book จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร5) โดยวิธีคัดเลือก
สนองรับราคาและนัดทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์
จ้างควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ขายทรัพย์สินทอดตลาด
ประกาศ ขายทอดตลาด
หัวข้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์

EDU TV

Background flower

Journal & Booklet