news

ข่าวงานรับนักศึกษา

ร่วมข่าวสารการรับสมัครนักศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ 

ประกาศทุนนักศึกษาเนื่องในวันครู ปี พ.ศ.2566
ประกาศนักศึกษาตัวอย่างเนื่องในวันครู ปี พ.ศ.2566
ประกาศทุนมูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ พ.ศ.2565
ประกาศทุนการศึกษา ปีการศึกษา 1/2565
ทุนสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นอาจารย์ ในสาขาการประถมศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2565